NZOZ Ars Medica

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia - zadeklarowanym w Przychodni NZOZ Ars Medica w Rumi przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Wybór lekarza podstawowej opieki zdrowotnej następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza.
Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza i nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń.
Deklaracja, którą wypełnia ubezpieczony dostępna jest w rejestracji ogólnej. Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza POZ nie częściej niż 3 razy w roku.
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom zadeklarowanym w naszej Przychodni dostęp do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 - 18:00.

BADANIA LABORATORYJNE

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na zlecenie lekarza mogą zostać wykonane następujące badania laboratoryjne:

  • badania hematologiczne,
  • badania układu krzepnięcia,
  • badania biochemiczne,
  • badania imunochemiczne,
  • badania mikrobilogiczne.

Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 08:30.

Copyrights 2015 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ars Medica w Rumi